bar

4 november 2020 gav PETER FRANZ, chefsingenjör för teknik och FoU för Grace, en underbar teknikdelning om "Frontier Energy Saving Technologies and Development Trends of Plastic Pipe Manufacturing" vid presskonferensen i Hall 5 i Nanjing International Expo Center2020-1

Grace har effektivt minskat strängsprutningsledningens energiförbrukning genom en rad tekniska förändringar som att förbättra den högeffektiva strängsprutan, förbättra strängsprutningseffektiviteten, ändra den traditionella rörkylningstekniken, ändra materialtorkningsmetoden, ändra formtekniken och spara vattenförbrukningen etc.

2020-3

Ökande energikostnader har plågat utvecklingen hos många företag. På vägen för innovativ forskning och utveckling tänker Grace alltid ur kundvärdet. Det är Graces mål att ge kunderna lägre energiförbrukning och högre produktionsutrustning.

2020-2


Inläggstid: 05-05-2020