bar

GFO-baserad Instant Prime Service

Snabbt, professionellt, kund först
Från rådgivning före försäljning till installation och driftsättning på plats, från regelbunden inspektion efter försäljning till leverans av reservdelar och kundutbildning, har varje GFO-servicetekniker framgångsrikt hanterat över 100 ärenden och deras högkvalitativa professionella tjänster kommer att säkerställa att dina maskiner fungerar normalt .

new-logo

Bry dig mer om kundupplevelse än maskiner

Vi är övertygade om att leverera bättre serviceupplevelse

Rådgivning och support före försäljning

Orolig att maskinen inte är tillverkad efter att den köpts? Vi kan välja lämplig maskin för dig baserat på din efterfrågan.

Produktion 24-timmars vid samtal, snabbt svar

Förbättra svarshastigheten och minimera stillestånd och förlust.

Snabb leverans för snabbast produktionsåterställning

Det globala lagret med sex utomeuropeiska reservdelscentra gör det möjligt att leverera delar från det lager som ligger närmast kunden, vilket minskar väntetiden och ökar produktionen.